Trường MN Tuyên Bình Tây

tb 54367251

Địa chỉ: Ấp Cả Rưng, Xã Tuyên Bình Tây, Huyện Vĩnh Hưng, Tỉnh Long An.

Trước đây mầm non được hình thành là một tổ mầm non của trường tiểu học Tuyên Bình Tây.

tb476567

Năm học  2015 – 2016 trường chính thức được hình thành  trường mầm non Tuyên Bình Tây theo quyết định số 2839/QĐ-UBND ngày 02/10/2015 của Uy ban nhân dân huyện Vĩnh Hưng

tb2347667

Hiện nay trường Mầm Non Tuyên Bình Tây đang tổ chức với 1 điểm chính và 3 điểm phụ, cán bộ công nhân viên toàn thể trường 17 người với lớp học  6 lớp( 2 lớp chồi, 4 lớp lá)